Cấm bán voi châu Phi sang các nước khác

admin - 1 tháng trước
post image

Trong cuộc họp tại Geneva ngày 27-8, như AFP đưa tin, các bên tham gia CITES đã quyết định sửa đổi lệnh cấm vốn được đưa ra tranh luận từ ngày đầu tiên bắt đầu hội nghị ở Geneva là 16-8.

Lệnh cấm ban đầu cấm chuyển tất cả những con voi châu Phi bị bắt trong tự nhiên sang các cơ sở nuôi nhốt. Cụ thể, các nước đã bỏ phiếu để hạn chế nạn buôn bán voi hoang đã sống ở châu Phi để bảo tồn môi trường sống tự nhiên của chúng, cơ bản chấm dứt việc bắt voi và gửi chúng đến các vườn thú trên khắp thế giới.